Czynności notarialne

Katalog dokonywanych przez notariusza czynności notarialnych zawiera art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 roku, nr 189, poz. 1158 z późn. zm.), zaliczając do nich między innymi:

  • sporządzanie aktów notarialnych (np. sprzedaży bądź darowizny nieruchomości ale także protokołów zgromadzeń wspólników spółek handlowych),
  • sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia dokumentujących nabycie spadku,
  • sporządzanie poświadczeń (np. stwierdzanie zgodności z oryginałem dokumentów urzędowych, potwierdzanie własnoręczności podpisów).

W celu dokonania czynności notarialnej, prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią, który umozliwi nam udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień związanych z czynnością oraz pozwoli na określenie jakie dokumenty są niezbędne do jej dokonania.

Adres

Kancelaria Notarialna
Radosław Pauter
Wita Stwosza 15/7
50–148 Wrocław

Kontakt

tel.: 71 7949002
faks: 71 7949003
e-mail: pauter@post.pl

Godziny pracy

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Istnieje także możliwość umówienia spotkania o innej porze, a także w soboty.